ติดต่อสอบถาม: 02-515-2333
วิธีการชำระเงิน

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ TARAD.com สำหรับร้านค้าสำหรับร้านค้า : ก้าวแรกอันชาญฉลาดสู่ E-commerce

ในการสมัครสมาชิกเปิดร้านค้า กับ TARAD.com กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน


 1. ตลาด ดอท คอม เป็นบริการร้านค้าออนไลน์ ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าที่ง่ายดาย และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้บริการร้านค้าในรูปแบบออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับผู้ใช้ทุกคน ตลาด ดอท คอม จึงขอแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทุกท่านทราบว่า ตลาด ดอท คอม จำเป็นต้องกำหนดข้อตกลงขึ้นมา และท่านจะขอใช้บริการของ ตลาด ดอท คอม ได้ก็ต่อเมื่อท่านกด "ยอมรับ" ข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ตลาด ดอท คอม
  ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของส่วนรวมและตัวท่านเอง และในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ นั้น สมาชิกตลาด ดอท คอม จะต้องกรอกข้อมูล ต่างๆ ตามความเป็นจริงเท่านั้น

 2. ผู้ใช้บริการร้านค้าออนไลน์ ของตลาด ดอท คอม ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงเกี่ยวกับรายการสินค้า , การแสดงรายการสินค้าใน Marketplace ของ ตลาด ดอท คอม ที่ร้านค้าปฎิบัติร่วมกัน ดังนี้
  • 2.1 สินค้าต้องมีจำหน่ายจริง โดย สินค้า 1 ชิ้น สามารถแสดงในร้านค้าได้ 1 รายการสินค้า และสินค้าต้องแสดงตรงกับหมวดหมู่สินค้า
  • 2.2 ลักษณะของสินค้า ต้องสามารถจัดจำหน่ายได้จริงหรือเป็นบริการ และต้องไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่พิจารณา โดยในตลาด แล้วว่าเป็นสินค้าที่ไม่เหมาะสม
  • 2.3 หัวข้อของสินค้า (Title) จะต้องแสดงถึงลักษณะ สินค้าอย่างชัดเจน หรือทราบได้ถึงรายละเอียดสินค้าอย่างคร่าวๆ และราคาสินค้าจะต้องเป็นราคาขายจริง
  • 2.4 รายละเอียดสินค้า แต่ละชิ้นจะต้องแสดงให้ทราบถึงลักษณะของสินค้า หรือลักษณะที่แตกต่างจากสินค้าชิ้นอื่นๆ
  • 2.5 รูปภาพประกอบสินค้า จะต้องเป็นรูปภาพที่แสดงถึงลัษณะของสินค้า หรือสื่อถึงสินค้าชิ้นนั้น
  • 2.6 ข้อมูลของร้านค้าเช่น ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของร้าน และข้อมูลต่างๆของร้านค้า จะต้องเป็นข้อมูลจริง
  • 2.7 ร้านค้าที่ส่อทุจริตต่อลูกค้าผู้เลือกซื้อ หรือกับร้านค้าด้วยกัน ตลาด ดอท คอม มีสิทธิที่จะยกเลิกการใช้บริการของร้านในทันที
  • 2.8 ตลาด ดอท คอม มีสิทธิในการยกเลิกการแสดงสินค้าใน Marketplace ของ ตลาด ดอท คอม และในร้านค้าของสินค้าที่ละเมิดข้อตกลงข้างต้น

 3. สินค้าที่พิจารณาแล้วว่าเป็นสินค้าที่ไม่เหมาะสม ทางตลาดจะดำเนินการดังนี้
  ครั้งแรก - ทำการเปลี่ยนสินค้าไม่เหมาะสม ให้สินค้าไม่แสดงในร้านค้า และไม่แสดงใน Marketplace ของ ตลาด ดอท คอม
  ครั้งต่อไป - ถ้าร้านค้านั้น ยังไม่หยุดเจ้าเล่ห์ แสดงสินค้าไม่เหมาะสมอีก ทางตลาดจะยกเลิกสิทธิ การแสดงสินค้าใน ตลาด ดอท คอม อย่างถาวร (แต่ยังสามารถใช้ระบบร้านค้า ของ ตลาด ดอท คอม ได้)

 4. ตลาด ดอท คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า

 5. ตลาด ดอท คอม ถือว่าความเป็นส่วนตัว เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่าน จดหมาย ดังนั้นแล้ว ตลาด ดอท คอม จึงรับประกันได้ว่า ตลาด ดอท คอม จะไม่ก้าวก่ายข้อมูลส่วนตัวของท่าน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคำร้องขอจากศาล

 6. ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเอง ตลาด ดอท คอม ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของท่านในการรักษาชื่อติดต่อบริการ และรหัสผ่านให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

 7. สมาชิก ตลาด ดอท คอม จะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง ตลาด ดอท คอม ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดกับผู้อื่น

 8. ตลาด ดอท คอม ไม่ขอรับประกันความเสียหายของร้านค้า ที่เกิดจากการบริการของ ตลาด ดอท คอม อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ ตลาด ดอท คอม อาจจะเกิดการเสียหายขึ้นได้โดยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด แต่อย่างไรก็ดี ระบบที่ ตลาด ดอท คอม เลือกมาให้บริการกับท่านเป็นระบบที่ดีและมีความปลอดภัย ซึ่งในภาวะการทำงานปกติจะไม่เกิดความเสียหายใด ๆ

 9. หากสมาชิกไม่ทำการ Login เข้าระบบในช่วงเวลาทุก 2 เดือน ตลาด ดอท คอม ขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดร้านค้าและการแสดงรายการสินค้าของท่าน โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน (แต่ข้อมูลร้านค้า และรายการสินค้าอื่น ๆ ของท่านยังคงอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์) และถ้าหากอีก 2 เดือนให้หลัง ท่านยังไม่มีการ Login เข้า ตลาด ดอท คอมอีก ทางตลาด ดอท คอม ของสงวนสิทธิ์ ในการเพิกถอนการเป็นสมาชิกร้านค้าของท่านอย่างถาวร เพราะถือว่าท่านไม่ต้องการใช้บริการจาก ตลาด ดอท คอม แล้ว หากท่านต้องการใช้บริการของ ตลาด ดอท คอม อีก ท่านจะต้องดำเนินการลงทะเบียนสมาชิกใหม่

 10. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ ตลาด ดอท คอม จะแจ้งให้ท่านทราบ โดยขึ้นหน้าจอข้อตกลงใหม่

 11. หาก ตลาด ดอท คอม พบว่าสมาชิกของ ตลาด ดอท คอม ละเมิดข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ ตลาด ดอท คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้น โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า