กลยุทธ์การตลาดในโลกออนไลน์และเทรนด์การตลาดในปัจจุบัน

กลยุทธ์การตลาดในโลกออนไลน์และเทรนด์การตลาดในปัจจุบัน

ในยุคที่มีการแข่งการตลาดสูง โดยเฉพาะผู้ที่ทำการขายบนโลกออนไลน์ หากเราไม่ได้มีการวางแผนการตลาดไว้ ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะสู้กับคู่แข่งได้ สำหรับคอร์สนี้เราจะพามาล้วง-ลึก ทุกกลเม็ดขายของออนไลน์ เกาะเทรนด์การขายในยุคปัจจุบัน กับคอร์สกลยุทธ์การตลาดในโลกออนไลน์และเทรนด์การตลาดในปัจจุบัน

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้

ล้วงลึกทุกกลยุทธ์การตลาด
ล้วงลึกทุกกลยุทธ์การตลาด
เจาะเทรนด์การตลาดในปัจจุบัน
เจาะเทรนด์การตลาดในปัจจุบัน
วิธีปิดการขาย ได้เงินทันทีด้วย Pay Social
วิธีปิดการขาย ได้เงินทันทีด้วย Pay Social

กลยุทธ์การตลาดในโลกออนไลน์และเทรนด์การตลาดในปัจจุบัน

เนื้อหาหลักสูตร

เจาะลึกการตลาดออนไลน์ และกลยุทธที่จะช่วยให้คุณขายสินค้าได้มากกว่าคู่แข่ง วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน ต่อยอดลูกค้าเก่า ปูทางสู่ลูกค้าใหม่ เทคนิคการทำการตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Pay Social ช่วยการขาย ได้เงินทันที

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
เจ้าของกิจการที่มีเว็บไซต์
เจ้าของกิจการที่มีเว็บไซต์
นักการตลาดออนไลน์
นักการตลาดออนไลน์
นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านการพัฒนาเว็บไซต์และการวิเคราะห์ข้อมูล
นักศึกษา บุคคลทั่วไป

วันที่และสถานที่จัดอบรม

วารุณี จุมปูป้อ (เมย์)
วารุณี จุมปูป้อ (เมย์) Lead Business Operations
Shopping Mall TARAD.com

จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เอกการตลาด Master Degree Ramkhamhaeng University M.B.A. for Modern Managers (Administration Marketing)

มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์ วางแผนการทำการตลาดออนไลน์ และทำโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจ เช่น ร้านเพชร กระเป๋า อาหารเสริม เครื่องสำอาง สินค้าแฟชั่น เป็นต้น

สไตล์การสอนแบบเป็นกันเองถามตอบได้ตลอด เน้นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจและสามรถนำแนวทางไปปฏิบัติได้จริงกับองค์กร หรือสินค้าและบริการของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา