Tips ง่ายๆ ลงโฆษณา Facebook แบบงบไม่บาน

By admin on September 26th, 2017 in บทความ / 2,211 views

เชื่อว่าหลายท่านกลัวที่จะลงโฆษณากับ Facebook เพราะอาจจะเคยได้ยินว่า ลงโฆษณาแล้ว เจอยอดเรียกเก็บเยอะกว่ายอดจริงที่ลงไป หรือลงงบโฆษณา กำหนดเวลาเรียบร้อยแต่เต็มวงเงินเร็ว เป็นต้น แต่วันนี้ TARAD.net มีทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับการลงโฆษณาผ่าน Facebook แบบงบไม่บาน มาฝากกัน

 

Tips ง่ายๆ ลงโฆษณา Facebook แบบงบไม่บาน Tips ง่ายๆ ลงโฆษณา Facebook แบบงบไม่บาน

 

1. กำหนดช่วงเวลาในการโฆษณาให้แน่นอน

ในการลงโฆษณาแต่ละครั้ง ควรมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดการโฆษณาให้ชัดเจน เพราะนอกจากจะสามารถกำหนดช่วงเวลาการโฆษณาได้แล้ว ยังช่วยให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบที่เราตั้งไว้ได้ด้วย

สำหรับการกำหนดช่วงเวลาการโฆษณา ท่านสามารถกำหนดได้จากส่วน งบประมาณและกำหนดเวลา ในส่วนกำหนดเวลา และเลือกเป็น กำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด ดังภาพ

 

กำหนดช่วงเวลาในการโฆษณาให้แน่นอน

 

นอกจากนี้ยังระบบ Facebook ยังสามารถแสดงค่าใช้จ่ายโดยประมาณจากช่วงเวลาที่กำหนดได้ด้วย

 

2. ระบุวงเงินค่าใช้จ่ายต่อแคมเปญหรือแต่ละโฆษณา

นอกจากการกำหนดช่วงเวลาในการลงโฆษณาแล้ว เราควรระบุงบประมาณในการโฆษณาด้วย โดยสามารถระบุได้ 2 แบบ ได้แก่

  • กำหนดงบประมาณต่อวัน คือ การกำหนดวงเงินที่สามารถจ่ายได้ในแต่ละวันต้องไม่เกิน xxx บาทที่กำหนด เช่น กำหนดให้ค่าโฆษณาต่อวัน ไม่เกิน 100 บาท เมื่อระบบคำนวณค่าโฆษณาต่อวันครบ 100 บาทแล้ว การโฆษณาในวันนั้นจะสิ้นสุดลงชั่วคราว และจะเริ่มแสดงโฆษณาในวันถัดไป
  • กำหนดงบประมาณตลอดอายุการใช้งาน คือ การกำหนดวงเงินโฆษณาทั้งหมด ต้องไม่เกิน xxx บาท เมื่อระบบคำนวณค่าโฆษณาครบวงเงินที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว โฆษณานั้นจะหยุดการแสดงผลในทันที จนวกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าโฆษณาใหม่

สำหรับการกำหนดงบประมาณในการโฆษณา ท่านสามารถกำหนดได้จากส่วน งบประมาณและกำหนดเวลา ในส่วนงบประมาณ ดังภาพ

ระบุวงเงินค่าใช้จ่ายต่อแคมเปญหรือแต่ละโฆษณา

 

3. กำหนดให้เรียกเก็บเฉพาะการมีส่วนร่วมเท่านั้น

การกำหนดโฆษณาให้มีการเรียกเก็บเงินเมื่อเกิด การมีส่วนร่วมกับโพสต์เท่านั้น จะทำให้ระบบ Facebook เรียกเก็บเฉพาะการมีส่วนร่วมของลูกค้า เช่น LIKE, Share, Comment เป็นต้น ซึ่งการเรียกเก็บจาก Facebook จะมี 2 รูปแบบ ได้แก่

  • อิมเพรสชัน คือ การเรียกเก็บเงิน จากจำนวนครั้งที่โพสต์มีการแสดงผลขึ้นมา หรืออาจะเรียกได้ว่าเรียกเก็บเงินเมื่อลูกค้าเห็นโฆษณา
  • การมีส่วนร่วมกับโพสต์ คือ การเรียกเก็บเงินเฉพาะเมื่อมีส่วนร่วมของลูกค้า เช่น LIKE, Share, Comment การคลิกที่โพสต์ เป็นต้น

สำหรับการกำหนดการเรียกเก็บเงินจาก ท่านสามารถกำหนดได้จากส่วน งบประมาณและกำหนดเวลา ในส่วนเกณฑ์การเรียกเก็บเงินจากคุณ และเลือกเป็น การมีส่วนร่วมกับโพสต์ ดังภาพ

กำหนดให้เรียกเก็บเฉพาะการมีส่วนร่วมเท่านั้น

เป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับ Tips ง่ายๆ ลงโฆษณา Facebook แบบงบไม่บาน ลองนำไปปรับใช้กันนะครับ

 


บทความยอดนิยม