4 Check list เช็คผิด Ranking พัง!

By admin on October 5th, 2017 in บทความ / 1,199 views

วันนี้ TARAD.net จะพาทุกคนมา Check list กันว่า เว็บไซต์ที่เรากำลังปั้นให้ติดอันดับบน Google จะตกอันดับด้วย Check list ไม่กี่ข้อหรือไม่?

4 Check list เช็คผิด Ranking พัง! 4 Check list เช็คผิด Ranking พัง!

 

1. เนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่อัพเดต

อย่างที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันเนื้อหาเว็บไซต์ หรือเรียกสั้นๆว่า คอนเทนต์(content) มีความหมายต่อทุกเว็บไซต์มาก เนื่องจาก Google เองต่างก็ต้องการให้มีเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องนำเนื้อหามายัดใส่ในครั้งเดียว เราต้องหมั่นอัพเดนเว็บไซต์ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ ให้ดูมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งไม่ควรใช้เนื้อหาที่ไม่มีคุณภาพ เช่น เนื้อหาที่เกิดจากการ copy ผู้อื่น เนื้อหาที่ส่อไปในเชิงหลอกลวง เป็นต้น ดังนั้น หากต้องการ Google จัดอันดับเว็บไซต์ของเราให้อยู่ในตำแหน่งต้นๆแล้ว เราต้องทำให้ Google เห็นว่ามี เนื้อหาบนเว็บไซต์เราคุณภาพ หรือมีความสดใหม่ของเนื้อหา

 

2. ลิงก์บนเว็บไซต์ถูกเปลี่ยน

ลิงก์(Link) เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมเว็บไซต์เข้าหากันได้ หรืออาจเปรียบได้ว่า ลิงก์(Link) เป็นเสมือนสะพานทเชื่อมต่อ หากสะพานพัง หรือเปลี่ยนแปลงสะพานใหม่ ย่อมต้องส่งผลกับผู้ใช้งานแน่นอน ดังนั้น เราไม่ควรเปลี่ยนลิงก์เว็บไซต์บ่อยนัก โดยเฉพาะลิงก์ที่เป็นหน้าเฉพาะ หน้าสำคัญ หรือแม้กระทั้งการเปลี่ยนลิงก์โดเมนเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ Google รู้จักเว็บไซต์เรามากยิ่งขึ้น

 

3. เว็บไซต์มีปัญหา หรือเว็บไซต์พัง

เว็บไซต์มีปัญหา หรือเว็บไซต์พัง ส่งผลกับหารจัดอันดับของ Google อย่างแน่นอน เนื่องจาก Google จะมองว่าเว็บไซต์นอกจากจะไม่มีคุณภาพแล้ว ยังไม่มีความเสถียรอีกด้วย ยิ่งรั้งอันดับให้ตกลงไปเรื่อยๆ ทางทีดีหากเกิดกรณีเว็บไซต์มีปัญหา หรือเว็บไซต์พัง ไม่ควรปล่อยไว้นาน ควรเร่งแก้ไขอย่างเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ Google ลดอันดับเว็บไซต์ให้ต่ำลง

 

4. จำนวนการคลิกบนเว็บไซต์ต่ำลง

จำนวนการคลิกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการจัดอันดับ ในแง่ของคุณภาพเนื้อหา Google อาจมองว่า เนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นไม่มีคุณภาพเพียงพอที่จะดึงดูดให้คนคลิกเข้าชมได้ อาจะส่งผลให้ Google มองเว็บไซต์เราเป็นเพียงเว็บไซต์หนึ่งเท่านั้น และจะมองหาเว็บไซต์คู่เปรียบเทียบ ตรงจุดนี้ที่จะทำให้เว็บไซต์เราตกอันดับแน่นอน ดังนั้นนอกจากเราจะสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจ เราต้องพยายามเรียกคนให้เข้ามาชมเว็บไซต์เราด้วย

 


บทความยอดนิยม