ลงโฆษณาบน Google AdWords แล้วไปอยู่ตรงไหน

By admin on August 25th, 2017 in บทความ / 1,461 views

ครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ประเภทการโฆษณาของ Google AdWords ไปในหัวข้อ Google AdWords มีบริการอะไรบ้าง วันนี้เรามาต่อกันที่หลังจากลงโฆษณาผ่าน Google AdWords ไปแล้ว โฆษณาไปแสดงผลอยู่ที่ไหน?

ลงโฆษณาบน Google AdWords แล้วไปอยู่ตรงไหน

 

เรามาบทสรุปง่ายๆมาให้ดูกันว่าโฆษณาแต่ละประเภท หลังจากที่ลงไปแล้ว โฆษณาจะไปแสดงอยู่ตรงไหนบ้าง

 

โฆษณาบนเครือ
ข่ายการค้นหา
(Search Ads)
โฆษณาแบบ
ดิสเพลย์ (Display Ads)
โฆษณาแบบ
วิดีโอ
(Video Ads)
โฆษณา
บนแอป (App Ads)
หน้าผลการค้นหาของ Google /
พาร์ทเนอร์การค้นหาของ Google /
เว็บไซต์ที่ลูกค้าเข้าชมเช่น YouTube, Gmail, Google Finance, Blogger / /
อุปกรณ์และแอปพลิเคชัน / /

(เฉพาะโฆษณา
สำหรับโปรโมต
แอปพลิเคชัน)

/

 

ตัวอย่างตำแหน่งโฆษณา

โฆษณาบนเครือ ข่ายการค้นหา(Search Ads)

ตัวอย่างการโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา(Search Ads) ซึ่งแสดงผลในหน้า Google

 

ตำแหน่งโฆษณาโดยคร่าวที่เกิดขึ้นจากการลงโฆษณาในประเภทต่างๆ แต่ทั้งนี้ต้องอย่าลืมว่า ตำแหน่งการโฆษณาเหล่านี้สามารถเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกำหนดเป้าหมายโฆษณา กลุ่มลูกค้าที่ระบุเฉพาะ เช่น การกำหนดช่วยอายุ การกำหนดกลุ่มเว็บไซตืที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโฆษณาของคุณ เป็นต้น

  

 

บทความยอดนิยม